(Ảnh minh họa: un.org)

Hướng tới tương lai bền vững cho một thế giới 8 tỷ người

Thế giới sẽ đạt 8 tỷ người vào ngày 15/11/2022. Cột mốc nhân khẩu học này là bằng chứng của sự tiến bộ vượt bậc, nhưng cơ hội, thách thức vẫn còn ở phía trước. Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người, cần khai khác cơ hội và bảo đảm quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người.