Ảnh minh họa: Trần Hải.

Mức hưởng bảo hiểm y tế với điều trị nội trú quy định thế nào?

Khi người tham gia bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh đúng tuyến theo quy định và xuất trình đầy đủ thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, họ sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ 100%, 95%, hoặc 80% chi phí khám, chữa bệnh. Điều này tùy thuộc vào đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.