Mức cộng điểm ưu tiên theo khu vực trong tuyển sinh đại học

NDO -

Mức ưu tiên áp dụng theo khu vực trong tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non theo Quy chế tuyển sinh năm 2022.

Mức cộng điểm ưu tiên theo khu vực trong tuyển sinh đại học -0