Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo tiêu thụ bao bì cho doanh nghiệp địa phương.   

Doanh nghiệp Thái Nguyên hỗ trợ nhau trong dịch Covid-19

Với môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đến nay tỉnh Thái Nguyên có hơn 7.000 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên hầu hết các lĩnh vực, tổng vốn đăng ký gần 100 nghìn tỷ đồng. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các hội doanh nghiệp thành viên ngày càng đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường liên doanh, liên kết, nhất là hoạt động mua, bán cho nhau, tương trợ nhau phát triển.