Môn thi nào khó đạt điểm tối đa?

NDO - Trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, có môn hàng nghìn bài thi đạt điểm tối đa (điểm 10), nhưng cũng có những môn chỉ có vài bài thi đạt điểm tối đa, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với số lượng thí sinh dự thi.
Môn thi nào khó đạt điểm tối đa? ảnh 1