Mở rộng diện tích rừng trồng theo tiêu chuẩn quốc tế

Trong năm 2020, tỉnh Tuyên Quang dự kiến sẽ có thêm hơn 10 nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng thế giới (FSC).

Người dân chăm sóc vườn ươm giống keo cho vụ trồng rừng năm 2020.
Người dân chăm sóc vườn ươm giống keo cho vụ trồng rừng năm 2020.

Trong đó, huyện Hàm Yên có hơn 2.400 ha; huyện Yên Sơn có hơn 8.000 ha. Qua đó, khai thác được tiềm năng, thế mạnh, giúp người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững.

Đây là một bước tiến trong sản xuất lâm nghiệp, xóa bỏ tình trạng trồng rừng theo kiểu nhận đất, xí phần, người dân đã chuyển sang phát triển rừng bền vững, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.