Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công

NDO -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó, quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước cho các đối tượng cụ thể.

Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công
Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công -0
 
Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công -1
 
Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công -2