Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đóng góp trong phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Ngày 1/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố khóa 11 (2019-2024). 

Các đại biểu xem triển lãm những thành tựu nổi bật từ đầu nhiệm kỳ đến nay của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Q.Đ.)
Các đại biểu xem triển lãm những thành tựu nổi bật từ đầu nhiệm kỳ đến nay của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Q.Đ.)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự. 

Đầu giờ làm việc, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu đã tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật từ đầu nhiệm kỳ đến nay của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Ba năm qua, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố góp phần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của thành phố. Nổi bật nhất là công tác tham gia phòng, chống dịch Covid-19; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng hóa ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đã tiếp nhận hơn 1.490 tỷ đồng tiền mặt; hàng hóa trị giá gần 351 tỷ đồng; trang thiết bị y tế gần 3.173 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân và đã kịp thời chuyển đến hỗ trợ đến các y, bác sĩ và lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vaccine 318,7 tỷ đồng và vận động doanh nghiệp mua vaccine tặng thành phố trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động chăm lo người nghèo và các hoạt động xã hội - từ thiện; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chương trình “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” và công tác hậu phương quân đội;… đều đạt những kết quả tích cực, khơi sức dân, tạo tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị. 

Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế trong thời gian qua. Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình còn chưa sâu sát, kịp thời, thiếu chủ động. Các chương trình hành động của Mặt trận các cấp tuy đã có bước cải tiến, có nhiều chuyển biến tích cực, đồng bộ hơn nhưng chưa toàn diện, nội dung, phương thức phối hợp đôi lúc chưa rõ, chưa cụ thể…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị, để các hoạt động, công tác của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, cần thực hiện hiệu quả, thực chất phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc thành phố nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực, vụ việc có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân; đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.