Các hãng bay trong nước đã sẵn sàng cất cánh trở lại mạng bay nội địa. (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam)

Chủ động mở cửa, kích hoạt mạng bay nội địa

Mỗi ngày, ngành hàng không đang thiệt hại 500 tỷ đồng, do vậy, Bộ Giao thông vận tải cần phối hợp chặt chẽ Bộ Y tế và các địa phương, khôi phục lại các phương thức vận tải; đặc biệt là hàng không nhằm mở cửa bay nội địa. Đây là bước thử quan trọng, đánh giá lại năng lực phòng, chống dịch cũng như năng lực chỉ đạo điều hành của các địa phương đối với dịch bệnh và sẵn sàng phục hồi kinh tế.