Lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên ra quân huấn luyện và phát động thi đua

NDO - Ngày 1/3, tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động thi đua “Ghi sâu lời Bác thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu dự lễ ra quân huấn luyện.
Các đại biểu dự lễ ra quân huấn luyện.

Tại lễ ra quân huấn luyện, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Hưng Yên đã quán triệt một số nội dung trọng tâm: tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Thực hiện mệnh lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tư lệnh Quân khu 3, năm 2023, lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, quân sự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị định, chỉ thị, chương trình hành động của Chính phủ về lĩnh vực quốc phòng, quân sự và xây dựng khu vực phòng thủ.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên trong công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn với phát triển kinh tế-xã hội.

Nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, coi trọng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản-thiết thực-vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính…

Lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên ra quân huấn luyện và phát động thi đua ảnh 1
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ, vật chất, phương tiện huấn luyện.

Trong chương trình lễ ra quân huấn luyện, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát động đợt thi đua “Ghi sâu lời Bác thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023” tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên.