Lời cam kết của nghệ sĩ

Sự việc một số nghệ sĩ có tên tuổi đã dính vào scandal đã khiến cho nhiều nhà sản xuất phim bị ảnh hưởng, vừa lo gỡ xóa hết hình ảnh của họ và vừa lo tìm người để thay thế để thực hiện lại cảnh quay vừa mất tiền, mất sức cũng như áp lực về tiến độ sản xuất phim. Có thể đã đến lúc các nhà sản xuất khi bắt đầu một dự án nghệ thuật nào đều cần các nghệ sĩ ký vào bản thỏa thuận, cam kết với những quy định cụ thể và chặt chẽ.