Liên hoan Xiếc quốc tế 2022

Tối 2/12, Liên hoan Xiếc quốc tế 2022 đã chính thức khai mạc tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội. Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Cục Hợp tác quốc tế; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.