Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 22 đến 26/4

NDO - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, các ngày trong tuần từ 22 đến 26/4.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

* Ngày 14/5/2024, CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: FHS) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/5/2024.

* CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HOSE: HDC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1000:148, giá 15.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 1.000 quyền được mua 148 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/5/2024.

* Ngày 15/5/2024, CTCP Đóng tàu Sông Cấm (UPCoM: SCY) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 380 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/5/2024.

* Ngày 17/5/2024, CTCP Cấp nước Kon Tum (UPCoM: KTW) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 286 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/5/2024.

* Ngày 10/5/2024, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/4/2024.

* Ngày 26/9/2024, CTCP Sonadezi Châu Đức (HOSE: SZC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/4/2024.

* Ngày 27/5/2024, CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (UPCoM: EPH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/4/2024.

* Ngày 9/5/2024, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/4/2024.

* Ngày 13/6/2024, CTCP Bia Hà Nội Nam-Định (UPCoM: BBM) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/4/2024.

* Ngày 22/5/2024, CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/4/2024.