Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 15 đến 19/4

NDO - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 15 đến 19/4, trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

* Ngày 7/5/2024, CTCP 28.1 (UPCoM: AG1) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 230 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/4/2024.

* Ngày 29/4/2024, CTCP 26 (UPCoM: X26) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/4/2024.

* Ngày 6/5/2024, CTCP Cấp nước Sơn La (UPCoM: NSL) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 450 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/4/2024.

* Ngày 25/4/2024, CTCP Hacisco (HOSE: HAS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 50 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/4/2024.

* CTCP Dược phẩm Agimexpharm (UPCoM: AGP) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 (người sở hữu 100 CP được nhận 12 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/4/2024.

* Ngày 26/4/2024, CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/4/2024.

* CTCP Mía Đường Lam Sơn (HOSE: LSS) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:75 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 75 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/4/2024.

* Ngày 6/5/2024, CTCP Viễn thông TELVINA Việt Nam (UPCoM: PMT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 89 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/4/2024.

* CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: YTC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:210, giá 20.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 100 quyền được mua 210 CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/4/2024.

* Ngày 26/4/2024, CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI (UPCoM: APL) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/4/2024.

* Ngày 26/4/2024, CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng (UPCoM: CPH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.848 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/4/2024.