Lấy ý kiến về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngày 18/1, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương có Văn bản số 51/BTĐKT-P.1, về việc lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.
0:00 / 0:00
0:00

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Tờ trình số 06/TTr-NHNN ngày 17/1/2023 trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Căn cứ khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể nêu trên.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (địa chỉ: số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 30/1/2023 để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.