Lấy ý kiến người dân về quy định chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác

NDO -

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Dự thảo hướng dẫn người dân cách chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác.
Dự thảo hướng dẫn người dân cách chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Dự thảo gồm 9 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; hướng dẫn người sử dụng cách đăng ký, hủy đăng ký ra khỏi danh sách không quảng cáo; hướng dẫn thực hiện các biện pháp đánh giá tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên mạng viễn thông và báo cáo thống kê định kỳ, quy định việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất; quy định về danh sách đen địa chỉ IP/tên miền; quy định đối với các tên định danh không phục vụ mục đích quảng cáo và hướng dẫn hiển thị tên định danh trong tin nhắn USSD; quy định nộp chi phí duy trì hoạt động tên định danh và điều khoản thi hành.

Dự thảo đưa ra quy định chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 7- 22 giờ. Theo đó, người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất tới 1 số thuê bao. Tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất được gắn nhãn có định dạng DKQC. Nhãn được đặt vị trí đầu tiên trong tin nhắn.

Tin nhắn tối thiểu bao gồm các nội dung: Giới thiệu người quảng cáo đề nghị đăng ký. Hướng dẫn đăng ký nhận quảng cáo qua hệ thống của Cục An toàn thông tin hoặc hệ thống do người quảng cáo thiết lập. Hướng dẫn từ chối qua hệ thống của Cục An toàn thông tin hoặc hệ thống do người quảng cáo thiết lập.

Chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 7h đến 22h. Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm gửi tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất, người dùng không phản hồi thì được hiểu là từ chối.

Dự thảo hướng dẫn người sử dụng cách đăng ký/hủy đăng ký vào danh sách không quảng cáo được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau: Đăng ký/hủy qua tin nhắn SMS (qua đầu số 5656); Đăng ký/hủy qua website (khongquangcao.ais.gov.vn) hoặc tổng đài hoặc ứng dụng.

Dự thảo đưa ra cách đăng ký/hủy đăng ký danh sách không nhận tin nhắn quảng cáo như sau:

-  Cú pháp đăng ký: DK_DNC_S gửi 5656.

- Cú pháp hủy: HUY_DNC_S gửi 5656

Cách đăng ký/hủy đăng ký danh sách không nhận cuộc gọi quảng cáo:

- Cú pháp đăng ký: DK_DNC_V gửi 5656.

- Cú pháp hủy: HUY_DNC_V gửi 5656.

Cách đăng ký/hủy đăng ký danh sách không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo:

- Cú pháp đăng ký: DK DNC gửi 5656.

- Cú pháp hủy:  HUY DNC gửi 5656.

Mọi đăng ký/hủy đăng ký danh sách không quảng cáo qua website hoặc qua ứng dụng phải được xác thực qua số điện thoại đã thực hiện đăng ký/hủy đăng ký.