Lạng Sơn thí điểm sử dụng Nền tảng cửa khẩu số

NDO -

Ngày 30/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định quy định về quy trình sử dụng nền tảng cửa khẩu số. Quy định này sẽ thực hiện thí điểm trong 6 tháng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) và cửa khẩu phụ Tân Thanh (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng).

Các lực lượng biên phòng, hải quan, làm nhiệm vụ phân luồng giao thông cho xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh.
Các lực lượng biên phòng, hải quan, làm nhiệm vụ phân luồng giao thông cho xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh.

Quyết định này áp dụng vào việc sử dụng nền tảng cửa khẩu số trong hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK), tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh hàng hóa thông qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động XNK hàng hóa; các lái xe vận chuyển hàng hóa; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bến bãi và các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước đối với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu phụ Tân Thanh.

Theo đó, khi các tổ chức, cá nhân trước khi thực hiện vận chuyển hàng hóa XNK qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hoặc cửa khẩu phụ Tân Thanh phải khai báo thông tin (mở tờ khai) trên nền tảng cửa khẩu số; các thông tin bao gồm: thông tin về hàng hóa XNK, thông tin về lái xe và thông tin về kiểm dịch y tế.

Sau đó, lái xe vận chuyển hàng hóa XNK qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hoặc cửa khẩu phụ Tân Thanh bắt buộc phải mở định vị GPS và bật ứng dụng nền tảng cửa khẩu số, được cài đặt trên điện thoại thông minh. Cổng thông tin Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn có địa chỉ https://cuakhauso.langson.gov.vn và ứng dụng Nền tảng cửa khẩu số được đăng tải trên CH Play và AppStore trong suốt quá trình vận chuyển.

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, tổ chức, cá nhân XNK hàng hóa và lái xe có thể tra cứu tình hình bến bãi, lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua hai cửa khẩu nêu trên. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân XNK và lái xe trong nước có thể nhận được các lệnh điều phối giao thông của cảnh sát giao thông thông qua nền tảng cửa khẩu số.

Việc điều khiển luồng phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK dựa trên việc thu thập tọa độ tự động của các lái xe trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa, hệ thống nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn sẽ tự động tính toán và đưa ra các khuyến cáo về lưu lượng của luồng phương tiện vận chuyển hàng hóa.