Lần đầu tiên trưng bày về Cải cách ruộng đất

NDO -

NDĐT – Khai mạc vào sáng 8-9 tại số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trưng bày chuyên đề “Cải cách ruộng đất 1946-1957” do Bảo tàng Lịch sử quốc gia thực hiện lần đầu giới thiệu với công chúng nhiều hiện vật, tài liệu gốc quý hiếm.

Lần đầu tiên trưng bày về Cải cách ruộng đất

Với diện tích trưng bày khoảng 230m2, công chúng sẽ có dịp tiếp cận trực tiếp với gần 150 hiện vật, tư liệu gốc, ảnh tư liệu lịch sử về cải cách ruộng đất đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các cơ quan lưu trữ, các bảo tàng ở Hà Nội và địa phương như: Cục Lưu trữ Văn Phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, II, III, Bảo tàng Hồ Chí Minh và bảo tàng các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình…

Đây là những tư liệu, hiện vật quý hiếm, chứa đựng nhiều giá trị nội dung lịch sử và lần đầu tiên được đưa ra trưng bày, giới thiệu đến đông đảo công chúng trong khuôn khổ một trưng bày chuyên đề với quy mô lớn và được Bảo tàng Lịch sử quốc gia nghiên cứu nội dung, lựa chọn hiện vật kỹ lưỡng trong nhiều tháng qua.

Các hiện vật được tổ chức có hệ thống theo hai phần chính: Nông thôn Việt Nam trước cải cách ruộng đất và Cải cách ruộng đất 1946-1957. Nhiều hiện vật quý vốn là đồ dùng sinh hoạt, của cải của tầng lớp địa chủ trước cải cách ruộng đất, nhiều tư liệu liên quan đến chủ trương của Đảng, Chính phủ về cải cách ruộng đất được giới thiệu. Trưng bày này cũng có một nội dung nhỏ về Sửa chữa sai lầm và một số bài học kinh nghiệm qua công cuộc cải cách ruộng đất.

Trưng bày nhằm đưa lại một cách nhìn thực tiễn, khoa học, khách quan về cuộc vận động cách mạng ruộng đất trong tiến trình lịch sử dân tộc ở nước ta giai đoạn từ năm 1946-1957, là hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.