Cầu Hiền Lương-sông Bến Hải bắc qua vĩ tuyến 17 hôm nay.

50 năm nối nhịp đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải - Kỳ 1: Ký ức những dòng sông

Để giải phóng miền nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975, lịch sử dân tộc có những giai đoạn bi hùng và đau thương. Cha ông chúng ta đã không quản hy sinh, gian khổ, đứng lên đấu tranh với khát vọng non sông thống nhất để hôm nay mọi người được sống trong không khí hòa bình, đoàn kết và hòa hợp vì một Việt Nam anh hùng, thịnh vượng.