Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Ngân hàng Nhà nước

Chiều 13/6, thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW, ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng Đoàn đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đối với Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là Phó trưởng Đoàn, cùng đại diện các cơ quan chức năng, liên quan là thành viên của Đoàn. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng các đồng chí lãnh đạo, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước làm việc với Đoàn.

Đại diện Đoàn kiểm tra công bố Quyết định và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định, định giá.

Mục đích đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả cùng những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả tốt hơn đối với công tác giám định, định giá. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị với các báo cáo phục vụ công tác kiểm tra của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước. Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc diện được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm tra theo đúng mục đích, yêu cầu, chương trình, kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị các buổi làm việc, cử người đúng thẩm quyền và thành phần làm việc với Đoàn.

Đại tướng Tô Lâm lưu ý, công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của Đảng, quy định của Đoàn Kiểm tra đã ban hành. Thông qua đợt kiểm tra phải đánh giá đúng những kết quả đã làm được, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó kiến nghị Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các chủ trương, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả đối với công tác trên.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Hồng đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, trao đổi của Đoàn kiểm tra. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo các tổ chức Đảng, đơn vị, cơ quan liên quan tuân thủ, bám sát kế hoạch của Đoàn kiểm tra. Các đơn vị được kiểm tra và các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, cung cấp theo yêu cầu của Đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu, mục đích, chương trình, kế hoạch, lịch trình đề ra.