Khách du lịch quẹt thẻ để vào tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ra mắt hệ thống vé điện tử tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chào mừng SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, sáng 13/5, tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) ra mắt hệ thống vé điện tử, triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong du lịch.