Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu. Ảnh: VAST

Người ghi dấu ấn đậm nét trong nền khoa học-công nghệ vũ trụ Việt Nam

Không chỉ là một nhà vật lý nổi tiếng, Giáo sư, Viện sĩ (GS, VS) Nguyễn Văn Hiệu còn là người khai mở nhiều lĩnh vực khoa học-công nghệ cao cho đất nước. Quá trình hình thành và phát triển của ngành khoa học-công nghệ vũ trụ Việt Nam ghi đậm dấu ấn của ông, một trong những người đặt nền móng và luôn ủng hộ ngành phát triển.