Khẩn trương hoàn thành cầu vượt nút giao thông Phạm Ngọc Thạch-Chùa Bộc

Sau hai lần lùi tiến độ, đến nay cầu vượt nút giao thông Phạm Ngọc Thạch-Chùa Bộc đã đạt được 80% khối lượng thi công, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 4/2023. Đơn vị thi công đã hợp long đốt dầm cuối cùng tại điểm cong nối phố Chùa Bộc và Phạm Ngọc Thạch, gấp rút triển khai các hạng mục tiếp theo như đổ bê-tông nhựa asphalt, lắp đặt hệ thống lan can... Công trình hoàn thành sẽ khắc phục được ùn tắc giao thông tại nút giao này.
Khẩn trương hoàn thành cầu vượt nút giao thông Phạm Ngọc Thạch-Chùa Bộc
Khẩn trương hoàn thành cầu vượt nút giao thông Phạm Ngọc Thạch-Chùa Bộc ảnh 1
Khẩn trương hoàn thành cầu vượt nút giao thông Phạm Ngọc Thạch-Chùa Bộc ảnh 2