Khai trương website Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam

NDO -

Chiều 21-1, tại thủ đô Vientiane, Lào, Công ty TNHH StarTech của Việt Nam đầu tư tại Lào, tiến hành bàn giao giai đoạn một Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành của Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam”, cho Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam. 

Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Khamphoi Keokinnaly (phải) tại lễ trao biên bản tài trợ dự án.
Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Khamphoi Keokinnaly (phải) tại lễ trao biên bản tài trợ dự án.

Tham dự, về phía Lào có đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, đại diện các vụ cục Bộ Kế hoạch và Đầu tư; về phía Việt Nam có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện Hội người Việt Nam tại Lào.

Tại buổi lễ, đồng chí Khamphoi Keokinnaly, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc khai trương website của Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam; thông qua website này để tuyên truyền, phổ biến thông tin về quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch Lào - Việt Nam, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện công việc, đặc biệt là việc quản lý các hoạt động, dự án viện trợ không hoàn lại và các dự án hợp tác đầu tư Lào - Việt Nam.

Bên cạnh đó, website còn là kênh để tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Lào trong việc thu hút đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Việt Nam nói riêng tham gia đầu tư tại Lào. Thay mặt Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, đồng chí Khamphoi Keokinnaly cảm ơn Công ty TNHH StarTech đã hỗ trợ Ủy ban phát triển hệ thống phần mềm và đào tạo về công nghệ thông tin cho cán bộ của Văn phòng Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam trong thời gian qua.

Công ty TNHH StarTech là một công ty về lĩnh vực công nghệ thông tin, đã tài trợ cho Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam dự án này. Dự án được triển khai từ tháng 8-2020 đến 12-2021, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, tiến hành xây dựng website và cơ sở dữ liệu; giai đoạn 2, xây dựng phần mềm quản trị dự án và quản trị hành chính, phục vụ cho việc điều hành của Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp số hóa dữ liệu về hoạt động của Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, công tác quản lý điều hành, quảng bá, xúc tiến đầu tư, quản lý dự án trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước Lào và Việt Nam. Ngoài ra, qua website này, giúp các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể tiếp cận thông tin, số liệu về tình hình hợp tác đầu tư giữa hai nước một cách có hệ thống và thuận tiện hơn.

Công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực Chính phủ Lào hiện nay đang ưu tiên phát triển nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân cũng như công cuộc xây dựng và hiện đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử.