PGS.TS Bùi Minh Trí trình bày về gốm sứ ngự dụng phát hiện tại Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: THU HẰNG)

Những điều thú vị về đồ gốm sứ ngự dụng qua hiện vật khảo cổ

Đồ dùng của nhà vua, đặc biệt là những đồ dùng được khai quật trong khu vực Hoàng thành Thăng Long luôn đem đến những câu hỏi về cuộc sống của người ở ngôi cao nhất trong hoàng cung. Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã chia sẻ những câu chuyện thú vị chung quanh những món đồ gốm sứ ngự dụng được tìm thấy ở Hoàng thành Thăng Long.