Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững đô thị Việt Nam

NDO -

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Xây dựng đồng chủ trì, phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương và cơ quan liên quan của Quốc hội tổ chức khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững đô thị Việt Nam với chủ đề “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Xây dựng và một số cơ quan, ban, ngành ở Trung ương, địa phương cùng các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Diễn đàn là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, cung cấp thêm luận cứ cho việc triển khai thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối, định hướng chính sách lớn của Đảng nêu tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã tham dự hội thảo hai chuyên đề: “Chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu” và “Xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh kết nối trong nước và quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tại đây, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc gắn kết giữa chuyển đổi số với xây dựng đô thị thông minh. Phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh, đô thị sinh thái. Những lưu ý khi áp dụng các công nghệ số, nền tảng số tại các đô thị. Kinh nghiệm của một số địa phương trong thực hiện chủ trương quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị…

Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước cũng phân tích, thảo luận về thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị; nội dung cần quan tâm khi áp dụng các công nghệ và nền tảng số trong xây dựng các dự án phát triển đô thị bền vững, thông minh và đáng sống…

Theo chương trình, Phiên toàn thể Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày mai 17/6.