Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14

NDO -

Sáng 22-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Điểu K'ré, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các đồng chí đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh Điện Biên, Lào Cai; các đồng chí nguyên  Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ; các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, các đại biểu đại diện cho Đảng viên hơn 60 năm tuổi Đảng cùng 299 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 29 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Lai Châu về dự Đại hội.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14 -0
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội do đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Lai Châu đã thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 11,55%/năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 40 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp. Nông nghiệp phát triển, giá trị tổng sản phẩm toàn ngành nông nghiệp tăng bình quân 5,55%/năm; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 50,5%. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, có hai huyện, thành phố và 39 xã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.526 tỷ đồng, tăng 2,97 lần so với giai đoạn 2010-2015, thu ngân sách năm 2020 là 2.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn 2016-2020 ước đạt 200,2 triệu USD; Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, 100% xã có đường ô-tô đến trung tâm, 93% thôn bản có đường ô-tô, xe máy, 100% xã, 95,1% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 96,6% trường học được kiên cố, bán kiên cố…

Văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 4,75%/năm, ước năm 2020 còn 16,49%, giảm 23,91% so với cuối năm 2015; hai huyện Than Uyên và Tân Uyên được Chính phủ công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. Văn hóa bản sắc các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; chính trị xã hội ổn định. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên, đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường. Cơ bản nhiều chỉ tiêu phát triển đạt mức trung bình so với các tỉnh trong khu vực miền núi phía bắc.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã đạt được. Đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, gợi mở những vấn đề cần Đại hội tập trung nghiên cứu, thảo luận, cụ thể: Tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, nhanh chóng đưa Lai Châu phát triển nhanh, bền vững.

Coi trọng và tập trung thực hiện thật tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng; linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Lai Châu.

Tập trung cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; cần phân tích, xác định, nhận diện rõ hơn những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của địa phương trong mối tương quan chung của khu vực Tây Bắc và của cả nước. Trong đó, lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng; lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực.

Phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Bảo đảm sự phát triển hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền, vùng tôn giáo; chăm lo đời sống của nhân dân ngày càng thật sự ấm no, hạnh phúc.

Củng cố quốc phòng, an ninh, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng Lai Châu thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế. Nắm chắc tình hình trong nhân dân, nhất là những bức xúc tại cơ sở, những mâu thuẫn xã hội tiềm ẩn, những yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, những vấn đề dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới để có những định hướng, giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu xa dân; tiếp tục chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí có hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn các đại biểu dự Đại hội sẽ công tâm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện, có đức, có tài để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14; thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; sáng suốt lựa chọn để bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo quy định. Đồng thời, phát động các đại biểu dự Đại hội bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc, tình cảm cao đẹp của mình đến với đồng bào miền trung ruột thịt đang phải hứng chịu thiên tai do bão, lũ gây ra và tin tưởng đồng bào, đồng chí các tỉnh bị bão lũ sẽ vượt qua khó khăn, ổn định tình hình và tiếp tục phát triển đi lên cùng cả nước.

Tại buổi khai mạc, tỉnh Lai Châu đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại bởi thiên tai, mưa lũ trong những ngày qua.

Đại hội tiếp tục diễn ra và kết thúc ngày 23-10.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng