Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư

NDO -

Với phương châm “Đoàn kết – dân chủ- đổi mới- phát triển”, sáng 20-10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư, nhiệm kỳ 2020-2025.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cùng 293 đại biểu chính thức đại diện gần 82.000 đảng viên của 35 đảng bộ trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết T.Ư  Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu; tạo đà để Đại hội thêm động lực, khí thế mới trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Khối cùng các cấp ủy, doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trực thuộc chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN), giữ vững vị trí then chốt trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, giai đoạn 2016 - 2019, kết quả sản xuất kinh doanh của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng trưởng tốt. Tổng doanh thu tăng 38%; hiệu quả hoạt động, lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách nhà nước tăng 24%; bảo toàn vốn chủ sở hữu và tăng 18,9%; bảo đảm thu nhập, việc làm cho hơn 725.000 lao động… Nhiều đơn vị đạt năng suất và hiệu quả hoạt động vượt trội trong ngành với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 15-35%/năm.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư -0
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư trao Huân chương Lao động Hạng nhất tặng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Trong năm 2020, cùng cả nước chống đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tích cực tham gia đón người Việt Nam ở nước ngoài về nước; cung cấp hoá chất, vật tư, thiết bị phòng chống dịch; miễn, giảm phí, giá dịch vụ, sản phẩm… ổn định thị trường, hỗ trợ người dân và hoạt động của doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 24.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội, với tổng kinh phí khoảng 9.000 tỷ đồng; đồng thời giúp đỡ trực tiếp 54/62 huyện nghèo trên cả nước. Công tác xây dựng Đảng tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực; bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, cấp ủy đảng… Với phương châm bảo đảm chất lượng, đến tháng 6-2020, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 16.170 đảng viên, trong đó, 28,62% là công nhân lao động trực tiếp sản xuất; 72% có trình độ đại học trở lên.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao quá trình chuẩn bị đại hội vừa qua của Đảng bộ Khối, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tại các tập đoàn, tổng công ty, các ngân hàng nhà nước. Đặc biệt, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả; vừa duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo sức khoẻ và bảo đảm an sinh cho những người lao động bị ảnh hưởng; đồng thời, tích cực thực hiện công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Ghi nhận tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém như đã nêu trong Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Đảng bộ Khối cần gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện chức năng doanh nghiệp thông qua lãnh đạo cấp uỷ và lãnh đạo chủ chốt các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước. Đây là hai nội dung cốt lõi để bảo đảm việc thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của DNNN.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức và cấp ủy đảng tại doanh nghiệp phải có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức đảng phù hợp với các loại hình DNNN; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng, cấp ủy đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ; hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, tổng giám đốc, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh; tiếp tục xây dựng và nâng cao  chất lượng các nghị quyết chuyên đề để cụ thể hoá việc thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng của Đảng về sản xuất kinh doanh, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ cổ phần hóa, cơ cấu lại, sắp xếp doanh nghiệp và công tác cán bộ.

Cấp ủy cần nhận thức rõ vai trò nòng cốt của các DNNN trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trong bảo đảm các cân đối lớn và trong các lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn, lưu chuyển chậm, lợi nhuận thấp mà khu vực tư nhân không sẵn sàng đầu tư. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng trong doanh nghiệp; nâng cao vai trò và hiệu quả người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đề cao vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi người đứng đầu gắn với thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực; có cơ chế phù hợp để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung... 

Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện  cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; trao Huân chương Lao động tặng bốn cá nhân thuộc Đảng bộ Khối vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư -0
 Các đại biểu quyên góp ủng hộ miền trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau giờ làm việc của Đại hội, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống.