Kết nối Bảo tàng - Cộng đồng

NDO -

NDĐT - Ngày 23-10, tại Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Bảo tàng - Cộng đồng: Quan niệm và cách tiếp cận. Các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý di sản văn hóa và bảo tàng đã chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu - sưu tầm, trưng bày, giáo dục, truyền thông, làm rõ mối quan hệ tương tác giữa cộng đồng trong quan hệ với bảo tàng, chỉ ra những thách thức và tìm kiếm những ý tưởng mới, những cách làm hiệu quả trong hoạt động của bảo tàng.

Kết nối Bảo tàng - Cộng đồng

Tham luận của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia bảo tàng, cán bộ quản lý và giảng dạy bảo tàng học, văn hóa học... đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các bảo tàng đã nêu những kết quả nghiên cứu về các chủ đề: Nghiên cứu - sưu tầm, xây dựng bộ sưu tập hiện vật; Xây dựng và tổ chức trưng bày ở bảo tàng; Hoạt động giáo dục và trình diễn văn hóa phi vật thể tại bảo tàng; Cộng đồng trong hoạt động Bảo tàng...

Kết nối Bảo tàng - Cộng đồng ảnh 1

Một góc trưng bày "Vòng quanh thế giới".

Các nghiên cứu chỉ ra rằng: Dù đã có những khởi sắc và những điểm sáng như Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng... nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chờ câu trả lời thấu đáo để tìm kiếm cách thức đổi mới mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn hoạt động của các bảo tàng ở Việt Nam hiện nay, để kết nối công chúng và bảo tàng, để bảo tàng thực hiện tốt hơn những chức năng văn hóa của mình với xã hội: Xây dựng bộ sưu tập? Tổ chức trưng bày? Tổ chức các chương trình hoạt động giáo dục phù hợp với từng đối tượng để tạo dấu ấn và hấp dẫn khách tham quan?

Kết nối Bảo tàng - Cộng đồng ảnh 2

Đồ sơn mài Indonesia trong bộ sưu tập "Một thoáng châu Á".

Các nhà nghiên cứu, quản lý di sản văn hóa và chuyên gia bảo tàng nêu những gợi mở về phương pháp để bảo tàng có thể bám sát những nội dung cụ thể chuyên sâu nhưng vẫn phản ánh được những vấn đề có tính thời sự của cuộc sống đương đại, sử dụng công nghệ thông tin để thiết lập kết nối giữa bảo tàng và công chúng, hình thành cơ sở dữ liệu để quản lý, bảo quản hiện vật nói riêng và tổ chức hoạt động của bảo tàng nói chung...

Hội thảo khoa học Bảo tàng - Cộng đồng: Quan niệm và cách tiếp cận là một trong chuỗi những hoạt động trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập (24-10-1995 - 24-10-2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Cũng trong dịp này, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam khai trương trưng bày bộ sưu tập hiện vật Một thoáng châu Á do Giáo sư Kaneko Kazushige (Nhật Bản) hiến tặng và bộ sưu tập hiện vật Vòng quanh thế giới do Giáo sư Lê Thành Khôi (Việt kiều tại Pháp) hiến tặng với nhiều hiện vật quý.

Lần đầu tiên, ngoài việc tìm hiểu về cộng đồng các dân tộc Việt Nam, khách tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã có thể tìm hiểu thêm những điều mới mẻ, những truyền thống khác lạ của văn hóa Đông - Nam Á và nhiều vùng đất xa xôi ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương trong một hành trình rộng hơn.