Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Trọng tâm của xây dựng pháp luật là bảo đảm quyền lợi nhân dân

Sáng nay, 3/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.