[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp

NDO - Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 4/1973. Hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng của Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp.
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp ảnh 1