[Infographic] Ngày quốc tế phụ nữ - những dấu mốc lịch sử

NDO -

NDĐT – Ngày 8-3 hằng năm được Đại Hội đồng Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế Phụ nữ nhằm nâng cao vai trò và đấu tranh cho quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội. Nhìn lại những dấu mốc lịch sử ra đời Ngày Quốc tế Phụ nữ hiện nay để thấy một quá trình đấu tranh bền bỉ của phụ nữ trên toàn thế giới.

“Suy nghĩ bình đẳng, tạo dựng thông minh, sáng tạo để thay đổi” là chủ đề được Liên hợp quốc lựa chọn cho Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay (Ảnh: UN)
“Suy nghĩ bình đẳng, tạo dựng thông minh, sáng tạo để thay đổi” là chủ đề được Liên hợp quốc lựa chọn cho Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay (Ảnh: UN)
[Infographic] Ngày quốc tế phụ nữ - những dấu mốc lịch sử ảnh 1