Hạ tầng giao thông tại huyện Phúc Thọ được đầu tư xây dựng khang trang. (ẢNH: QUỐC TOẢN)

Cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp ở Phúc Thọ

Tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển các khu công nghiệp làng nghề theo quy hoạch, nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân tiếp tục là những nỗ lực của người dân và chính quyền huyện Phúc Thọ, Hà Nội, sau gần một năm nhận quyết định đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, để các cụm công nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động, giảm ô nhiễm môi trường, rất cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại địa phương.