Công trình Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh trước ngày đi vào hoạt động.   

Chuyện nhà nghèo ra ở riêng

Theo kế hoạch, tháng 12-2020, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sẽ đi vào hoạt động, thực hiện nhiệm vụ khám, chăm sóc sức khỏe cho hơn 12 nghìn người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay đơn vị mới chỉ bố trí được 26/123 nhân sự theo khung vị trí, việc làm. Thiếu y, bác sĩ, trang thiết bị đầu tư chưa đồng bộ... là những gì đang diễn ra, dự báo nhiều khó khăn khi “nhà nghèo”  đang nỗ lực “ra riêng”.