Người dân Lý Sơn khai thác cát giữa biển để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thực trạng lo ngại về khai thác cát biển ở Lý Sơn

Hằng năm, trước khi xuống giống trồng hành, tỏi, nông dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cần lượng cát biển rất lớn để cải tạo đất. Chính vì tồn tại phương thức canh tác này suốt hàng chục năm qua dẫn đến việc khai thác nguồn cát dưới đáy biển ngày càng khan hiếm, tác động xấu đến môi trường sinh thái của đảo.