Hủy mã giao dịch, thay đổi thông tin cho nhiều công ty

NDO - Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu, thay đổi thông tin thành viên lưu ký và hủy mã chứng khoán cho nhiều công ty.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect vừa thay đổi thông tin thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)
Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect vừa thay đổi thông tin thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect

Ngày 25/5/2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 26/GCNTVLK-6 cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect

2. Tên viết tắt: VDS

3. Số hiệu thành viên: 021

4. Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật:

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bà Vũ Nam Hương - Giám đốc Tài chính

6. Vốn điều lệ: 12.178.440.090.000 đồng (Mười hai nghìn một trăm bảy mươi tám tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng)

7. Điện thoại: 024.39724568 Fax: 024.39724600

8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 22/UBCK-GPHĐKD ngày 16/11/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin thành viên lưu ký kể từ ngày 25/5/2023. Thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật:

- Ông Nguyễn Vũ Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bà Phạm Minh Hương - Tổng Giám đốc

- Bà Vũ Nam Hương - Giám đốc Tài chính

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 38/GPĐC-UBCK ngày 22/5/2023 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Hủy đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Trường Sơn 145

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Trường Sơn 145

Mã chứng khoán: TS5

Mã ISIN: VN000000TS50

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng hủy đăng ký: 314.122 Cổ phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 3.141.220.000 đồng

Lý do hủy: Công ty cổ phần Trường Sơn 145 là doanh nghiệp cổ phần hóa không phải là công ty đại chúng đã hủy đăng ký giao dịch chứng khoán và có yêu cầu hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 8/6/2023

- Ngày VSD thực hiện chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán TS5 để hủy đăng ký: 2/6/2023. Đề nghị các thành viên lưu ký phối hợp với VSD thực hiện các công việc sau:

- Kể từ ngày 1/6/2023, VSD sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán TS5. Đề nghị thành viên lưu ký thông báo nội dung này cho nhà đầu tư được biết.

Từ ngày 5/6/2023, mã chứng khoán MSN12005 sẽ hết hiệu lực

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Bond MSN042023

Mã chứng khoán: MSN12005

Mã ISIN: VN0MSN120057

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất: Lãi suất kết hợp giữa lãi suất thả nổi và lãi suất cố định, cụ thể: + Đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên: 9,3%/năm; và + Đối với mỗi kỳ tính lãi sau 2 kỳ tính lãi đầu tiên: Tổng của 2,5% một năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Sở giao dịch, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Sở giao dịch, và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1 công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Ngày phát hành: 5/6/2020

Ngày đáo hạn: 5/6/2023

Số lượng hủy đăng ký: 20.000.000 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 2.000.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 5/6/2023

Kể từ ngày 5/6/2023, mã chứng khoán MSN12005, mã ISIN VN0MSN120057 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu MSN12005. VSD sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán MSN12005 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký.

Đề nghị các thành viên thực hiện hạch toán rút chứng khoán MSN12005 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 5/6/2023 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.

Chuyển quyền sở hữu hơn 11.000 cổ phiếu HTG

Căn cứ công văn số 2654/UBCK-PTTT ngày 15/5/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán HTG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 11.050 cổ phiếu HTG, cụ thể:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Tổng số lượng chứng khoán chuyển quyền sở hữu

1

Lê Anh Phong

Công đoàn Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ

11.050

Ngày hiệu lực chuyển quyền:26/5/2023.