Huy động 1.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

NDO -

Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành ngày 26-11 đã huy động được 1.900 tỷ đồng.

Huy động 1.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 và 15 năm.

Kết quả, Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,75%/năm. 

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 900 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,92%/năm. 

Kể từ đầu năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.900 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.