Hủy đăng ký, thay đổi thông tin chứng khoán cho các công ty

NDO -

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký, hủy đăng ký chứng khoán và cấp nhiều mã giao dịch cho các công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán SHINHAN Việt Nam vừa thay đổi thông tin Thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)
Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán SHINHAN Việt Nam vừa thay đổi thông tin Thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)

Thay đổi thông tin lưu ký cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán SHINHAN Việt Nam

Ngày 28/4/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 145/GCNTVLK-7 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán SHINHAN Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán SHINHAN Việt Nam

2. Tên viết tắt: SSV

3. Số hiệu thành viên: 081

4. Trụ sở chính: Phòng 2201, lầu 22 và phòng 805, lầu 8, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh

5. Người đại diện theo pháp luật: ông Han Bok Hee - Chủ tịch Hội đồng thành viên

6. Vốn điều lệ: 812.600.000.000 (Tám trăm mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng)

7. Điện thoại: 028. 62998000 - Fax: 028. 62994232

Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-UBCK ngày 4/2/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 28/4/2022, thông tin chi tiết :

1. Vốn điều lệ: 1.912.600.000.000 (Một nghìn chín trăm mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng)

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 124/GPĐC-UBCK ngày 27/12/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Hủy đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Dona Newtower

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Dona Newtower

Mã chứng khoán: DTF

Mã ISIN: VN000000DTF7

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng hủy đăng ký: 10.723.266 cổ phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 107.232.660.000 đồng

Lý do hủy: Công ty cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Dona Newtower hủy tư cách công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 28/4/2022

- Kể từ ngày 27/4/2022, VSD sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán DTF. Đề nghị thành viên lưu ký thông báo nội dung này cho nhà đầu tư được biết

- Kể từ ngày 28/4/2022, mã chứng khoán DTF, mã ISIN VN000000DTF7 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho cổ phiếu DTF nêu trên.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 16/2022/GCNTPDN-VSD ngày 28/4/2022 và cấp mã trái phiếu cho trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Trụ sở chính: 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39153666

Fax: (028) 37752999

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 28/4/2022

Vốn điều lệ: 19.304.213.190.000 đồng

Tên chứng khoán: NVLB2123012

Mã chứng khoán: NVL122001

Mã ISIN: VNNVL1220011

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 13.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.300.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 29/4/2022, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va đăng ký niêm yết trái phiếu NVL122001 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã trái phiếu CTD122015 cho Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 14/2022/GCNTP-VSD ngày 26/4/2022 và cấp mã trái phiếu cho trái phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons

Trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) - 3514 2255

Fax: (028) - 3514 2277

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 26/4/2022

Vốn điều lệ: 792.550.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons

Mã chứng khoán: CTD122015

Mã ISIN: VNCTD1220155

Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 500 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 27/4/2022, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons đăng ký niêm yết trái phiếu CTD122015 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.