Hủy đăng ký chứng khoán và cấp mã giao dịch cho các công ty

NDO -

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã hủy đăng ký chứng khoán và cấp nhiều mã giao dịch cho các công ty.

Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông vừa được cấp mã chứng khoán IFA. (Ảnh minh họa)
Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông vừa được cấp mã chứng khoán IFA. (Ảnh minh họa)

Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông được cấp mã chứng khoán IFA

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 30/2022/GCNCP-VSD ngày 22/6/2022 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông

Trụ sở chính: Số 19 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6288 3030

Fax: (028) 3822 7619

Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông

Mã chứng khoán: IFA

Mã ISIN: VN000000IFA6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 70.000.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 700.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 23/6/2022, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông đăng ký giao dịch cổ phiếu IFA trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu IFA được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hủy đăng ký chứng quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Tên chứng khoán: Chứng quyền TCB/8M/SSI/C/EU/Cash-12

Mã chứng khoán: CTCB2112

Mã ISIN: VN0CTCB21123

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 4/7/2022

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 23.000.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 4/7/2022, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 164/2021/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 18/11/2021, mã chứng quyền CTCB2112, mã ISIN VN0CTCB21123 sẽ hết hiệu lực.

Hủy đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ

Mã chứng khoán: BPT

Mã ISIN: VN000000BPT0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng hủy đăng ký: 2.580.715 Cổ phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 25.807.150.000 đồng

Lý do hủy: Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa năm 2009 không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng đề nghị hủy Đăng ký chứng khoán do không thuộc đối tượng phải đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 22/6/2022.

- Kể từ ngày 21/6/2022, VSD sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán BPT. Đề nghị TVLK thông báo nội dung này cho nhà đầu tư được biết.

- Kể từ ngày 22/6/2022, mã chứng khoán BPT, mã ISIN VN000000BPT0 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho cổ phiếu BPT nêu trên.