Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Y Vinh Tơr phát biểu tại kỳ họp.

Hơn 916 tỷ đồng giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Chiều 19/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 2 để xem xét tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh, giai đoạn 2021-2025 và cam kết đối ứng ngân sách địa phương để tham gia đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.