Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022 của Cơ quan Tổng cục Chính trị

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Ðại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, do Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022 của Cơ quan Tổng cục Chính trị. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022 của Cơ quan Tổng cục Chính trị. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Ðại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích của Cơ quan Tổng cục Chính trị đạt được trong năm 2022. Bước sang năm 2023, đồng chí đề nghị toàn Cơ quan Tổng cục Chính trị nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Ðảng bộ Quân đội năm 2023; kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; kết luận của Ðại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; kế hoạch, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị và kết luận của đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tại hội nghị cán bộ chính trị toàn quân năm 2022 sát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị...

Ðồng chí Lương Cường lưu ý, toàn Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; giữ vững đoàn kết thống nhất trong toàn cơ quan. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn. Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chặt chẽ...

Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn về công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; bảo đảm đầy đủ vật chất, trang bị cho sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Cơ quan Tổng cục Chính trị... Dịp này, Ðại tướng Lương Cường trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.