Chiến sĩ “nhí” được chia thành nhiều tiểu đội để điểm danh, kiểm quân số.

Chiến sĩ “nhí” lên đường tham gia “Học kỳ trong quân đội”

Với tên gọi “Những bước chân Phù Đổng”, chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2022 do Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) triển khai đã bắt đầu vào sáng 5/6. Các chiến sĩ “nhí” sẽ được trang bị kỹ năng, rèn ý chí, định hướng nhân cách, lối sống tích cực.