Hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Chiều 27/5, tại Hà Nội, Đại tướng PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 5/2022, do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Quang cảnh Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Quang cảnh Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc, dự báo đúng tình hình; phối hợp với các lực lượng bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự trên phạm vi cả nước; tổ chức trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp chặt chẽ, nghiêm túc. 

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch, tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; triển khai nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, kiểm tra kết quả huấn luyện giai đoạn 1 chặt chẽ, chất lượng. Duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống. 

Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; bảo vệ chặt chẽ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, trọng tâm là nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ... 

* Chiều 27/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước VÕ THỊ ÁNH XUÂN tiếp Đoàn đại biểu người có công thành phố Cần Thơ nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần, thân thiết và tình cảm tốt đẹp đến Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Gương, các đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu của thành phố Cần Thơ. Đảng, Nhà nước xác định công tác chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng và đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi. 

Các phong trào đền ơn, đáp nghĩa được phát triển rộng khắp trong cả nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước, nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đồng chí đề nghị, Thành ủy Cần Thơ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác chăm sóc người có công với cách mạng...