HNX nghỉ giao dịch 1 ngày dịp Tết Dương lịch 2022

NDO -

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo sẽ nghỉ giao dịch 1 ngày, 3/1/2022, và giao dịch trở lại vào ngày 4/1/2022, nhân dịp Tết Dương lịch năm 2022.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, căn cứ Công văn số 3467/UBCK-PTTT ngày 25/5/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận điều chỉnh lịch nghỉ giao dịch năm 2021 và lịch nghỉ giao dịch năm 2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch năm 2022 (1/1/2022). Cụ thể như sau:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nghỉ giao dịch vào thứ Hai, ngày 3/1/2022 (nghỉ bù theo Bộ luật Lao động) và tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ thứ Ba, ngày 4/1/2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo và đề nghị các thành viên giao dịch thông báo rộng rãi cho các nhà đầu tư biết.