Hình ảnh Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang

Sáng 17/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới...
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang ảnh 3
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang ảnh 4
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang ảnh 5
Đại diện lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tham dự buổi làm việc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang ảnh 6

Đại diện một số bộ, ngành tham dự buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo TTXVN