Lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa UBND thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2022 -2025

Hình ảnh ký kết hợp tác truyền thông giữa thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam

NDO -

Chiều 12/8, tại thành phố Hải Phòng diễn ra Hội nghị ký kết hợp tác truyền thông giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2022 -2025.

Chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp giữa thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam trong công tác truyền thông để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hải Phòng; quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh của thành phố Hải Phòng trên Báo Nhân Dân; bảo đảm nội dung thông tin chính xác, kịp thời, hiệu quả, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố Hải Phòng và Báo Nhân Dân.

Hình ảnh ký kết hợp tác truyền thông giữa thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam ảnh 1
Hội nghị ký kết hợp tác truyền thông giữa UBND thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2022 -2025.
Hình ảnh ký kết hợp tác truyền thông giữa thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam ảnh 2
Phó Bí thư Thành ủy , Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị.
Hình ảnh ký kết hợp tác truyền thông giữa thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam ảnh 3
Các đại biểu là đại diện của thành phố Hải Phòng, Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Hình ảnh ký kết hợp tác truyền thông giữa thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam ảnh 4
Quang cảnh Hội nghị.
Hình ảnh ký kết hợp tác truyền thông giữa thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam ảnh 5
Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Hội nghị.
Hình ảnh ký kết hợp tác truyền thông giữa thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam ảnh 6
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu tại Hội nghị.
Hình ảnh ký kết hợp tác truyền thông giữa thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam ảnh 7
Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Đỗ Mạnh Hiến phát biểu tại Hội nghị.
Hình ảnh ký kết hợp tác truyền thông giữa thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam ảnh 8

Lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa UBND thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2022-2025.

Hình ảnh ký kết hợp tác truyền thông giữa thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam ảnh 9

Xây dựng mối quan hệ hợp tác thân thiện, tích cực, hiểu biết lẫn nhau, trên tinh thần trách nhiệm và có tính xây dựng cao, hỗ trợ nhau cùng phát triển giữa thành phố Hải Phòng với Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam.

back to top