Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Yêu cầu điều tra vụ một người Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản

Liên quan thông tin về một người Việt Nam bị hành hung và sát hại tại Nhật Bản, ngày 3/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản để làm sáng tỏ vụ việc.