Hai chủ tịch xã ở Thanh Hoá bị cách chức

NDO -

Ngày 14/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với các đồng chí: Đỗ Khắc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Nghĩa; Lê Văn Duệ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tế Thắng; Ngô Minh Trung, Đảng ủy viên và Lường Khắc Nam, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tế Lợi.

Trụ sở Huyện ủy Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.
Trụ sở Huyện ủy Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống họp, xem xét tính chất, mức độ vi phạm đối với các đảng viên thuộc Ban Thường vụ quản lý; căn cứ kiểm điểm của các cá nhân liên quan, kết quả kiểm tra, đề xuất của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nông Cống đối với các đảng viên vi phạm, căn cứ Điều lệ Đảng, các quy định hiện hành về quản lý đảng viên,thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng đối với các đảng viên vi phạm; giao UBND huyện tiến hành quy trình xử lý kỷ luật đối với các cán bộ vi phạm theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa đối với ông Đỗ Khắc Minh; cách chức Chủ tịch UBND xã Tế Lợi đối với ông Lường Khắc Nam; cách chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Tế Lợi đối với ông Ngô Minh Trung do vi phạm các quy định chống dịch Covid-19, đánh bài tại công sở xã Tế Lợi, đã bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống cũng chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền hoàn tất quy trình liên quan, trình Hội đồng nhân dân xem xét tư cách các đại biểu Hội đồng nhân dân, chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tế Thắng đối với ông Lê Văn Duệ và quyết định.