Hà Nội xét đặc cách tốt nghiệp, không tổ chức thi đợt 2

NDO -

Ngày 28/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết chủ trương không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 trên địa bàn thành phố; và sẽ tiến hành xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh của đợt 2 theo quy định.

Ảnh: THUỶ NGUYÊN
Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông, các trung tâm GDNN-G thông báo tới các tất cả các thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 chủ trương thành phố Hà Nội không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp.

Các thí sinh của đợt thi này sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp theo quy định tại công văn số 3120/ BGDĐT- QLCL.

Theo đó, đối tượng được xét đặc cách thỏa mãn các điều kiện: Thí sinh đã đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai 2021 không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt một; Thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên chưa dự thi mà không thể hoàn thành đợt 1 trong các ngày 7, 8/7; Thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các trường trung học phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX thông báo từ các đối tượng quy định ở trên, các trường hợp này, nếu có nguyện vọng được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông làm đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp.

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của Sở sẽ xét các trường hợp đủ điều kiện và cập nhật lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất vào 12 giờ ngày 2/8.

Trước đó, Bộ Giáo dục đào tạo đã đề nghị đề nghị Đại học quốc gia Hà Nội và Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng, đồng thời Bộ sẽ có hướng dẫn các đơn vị giáo dục đại học có phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021, tạo cơ hội thuận lợi và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021