Hà Nội: Hủy kết quả trúng đấu giá đất nếu không nộp đủ tiền sử dụng đất

NDO -

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phiên đấu giá đất tại huyện Mỹ Đức. (Ảnh: VĂN LUNG)
Phiên đấu giá đất tại huyện Mỹ Đức. (Ảnh: VĂN LUNG)

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 13/6/2022. Cụ thể, Quyết định số 24 bổ sung điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, khi yêu cầu người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Đáng chú ý, theo quy định mới, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người trúng đấu giá.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng quy định trên, thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản gửi cơ quan tài nguyên và môi trường. Cơ quan tài nguyên và môi trường lập hồ sơ trình ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thời hạn quy định.